vrijdag 21 januari 2022

Alles over Papendrecht

Archieffoto werkzaamheden Burgemeester Keijzerweg

Het beheerareaal van de gemeente Papendrecht

4 november 2021 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - De gemeente Papendrecht is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Dit betreft niet alleen de wegen en het groen, maar ook kilometers riolering, enkele duizenden lichtmasten, een paar honderd bruggen en nog veel meer.

Interessant is om een keer op een rijtje te zien wat de gemeente allemaal in beheer heeft en welke aantallen er mee gemoeid zijn. Nu is het ook duidelijk waar een groot deel van de jaarlijkse onroerende zaakbelasting (OZB) naar toe gaat:

Kerncijfers (in beheer) van Papendrecht

 • Verharding 1.799.000 m²   77% elementen, 21% asfalt en 5% overige verharding
 • Groen 1.727.000 m²          Incl. sportvelden, begraafplaats
 • Water 375.000 m²             Excl. onderhoud derden

Het beheerareaal omvat verder:

 • Riolering (vrijverval riolering): 157 km
 • Riolering (persleiding): 13 km
 • Gemalen: 84 stuks
 • Bomen (excl. Waterschap en derden): 14.570 stuks
 • Beschoeiing en oevers: 80 km
 • Lichtmasten: 6.425 stuks
 • Speeltoestellen (incl. scholen): 676 stuks
 • Bruggen: 201 stuks
 • Waterbushaltes: 3 stuks
 • Damwanden en (wal)muren: 1.891 m²
 • Geluidsschermen: 4.100 m²
 • Buiten sportlocaties: 8 stuks
 • Verkeersregelinstallaties: 5 stuks

Bron: Begroting 2022 Gemeente Papendrecht

Deel dit bericht met je vrienden!