maandag 6 december 2021

Alles over Papendrecht

Uitslag onderzoek luchtkwaliteit schoolgebouwen De Lage Waard

3 november 2020 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - Op verzoek van het ministerie van OCW, om het binnenklimaat van schoolgebouwen te onderzoeken, heeft de directie van De Lage Waard na de zomervakantie de luchtkwaliteit van beide schoolgebouwen laten onderzoeken door een extern bureau. Voor het onderzoek is de maatstaf van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) gehanteerd.

De uitkomsten zijn vandaag gedeeld, met als als belangrijkste conclusies:

  • De gebouwen voldoen voor de meeste ruimtes niet aan het Bouwbesluit.
  • Er zijn te weinig ventilatievoorzieningen.
  • Op basis van metingen is duidelijk dat in meerdere lokalen de grenswaarde van 1200 PPM co2 wordt overschreden.
  • Een goed ventilatiesysteem is aan te bevelen.
  • Het spuien van lucht (ramen open) is een eenvoudig en goed middel om een betere luchtkwaliteit te krijgen, maar is lastig op het moment dat het buiten kouder is.
  • Het advies is om permanente CO2-meters in ieder lokaal te installeren.
  • Raamrooster en ramen en deuren open, zoveel als mogelijk, helpt.

In een gesprek met het adviesbureau is duidelijk geworden dat een forse investering in een goed ventilatiesysteem eigenlijk de enige duurzame oplossing is. De verwachte kosten zijn zeer fors, namelijk tussen de € 800.000,- en € 2.000.000,-

Dat beide gebouwen echter niet meer waard, gezien de te verwachten nieuwbouw in het komende decennium.

Om zo goed mogelijk te voldoen aan de minimumeisen van luchtverversing, volgen de scholen de adviezen van het bureau:

  • Docenten kunnen een CO2-meter lenen om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit in de lokalen. Dit helpt docenten om bewust te kiezen voor wel/niet ventileren.
  • Verhoging van de stooklijn van de kachel om de temperatuur te verhogen. Dit kan leiden tot andere klachten (te warm of bedompt in een ruimte), welke opgelost worden door te goed ventileren.
  • Raamrooster en ramen en deuren open, zoveel als mogelijk, helpt.

Het Willem de Zwijger College heeft al onderzoek laten doen naar de luchtkwaliteit en ventilatie in de school. Ook hier bleken extra maatregelen nodig. Het gebouw wordt geventileerd door ouderwets de ramen en deuren open te zetten. Verder heeft de school CO² meters geplaatst en in de sportvleugel zullen extra openslaande ramen worden geplaatst.

Zie ook:

Lees meer over:

luchtkwaliteit De Lage Waard
Deel dit bericht met je vrienden!