zaterdag 4 december 2021

Alles over Papendrecht

29
okt

Vakantiegeld: wat is slim om ermee te doen?

Wie in loondienst is, krijgt vakantiegeld. Doorgaans is het 8 procent van het brutoloon. Ook wie een uitkering ontvangt heeft recht op vakantiegeld. In dat geval gaat het doorgaans om een vast bedrag. Hoe werkt vakantiegeld en hoe wordt dit extra geld verstandig gespendeerd?

Uitbetaling van het vakantiegeld

Over het algemeen krijgen werknemers het vakantiegeld eind mei uitbetaald. Dit bedrag wordt opgebouwd over de periode van 1 juni tot 1 juni van het daaropvolgende jaar. Bij het beëindigen van een dienstverband wordt het opgespaarde bedrag direct uitbetaald. Men hoeft dus niet te wachten tot eind mei. Het is ook mogelijk dat het vakantiegeld maandelijks wordt uitbetaald. Vaak is dit het geval bij uitzendkrachten en jongeren met een bijbaan. 

Geen vakantie

Meer dan de helft van de Nederlanders verwacht ook in 2021 niet op vakantie te kunnen. Er viel vorig jaar al te zien dat minder mensen hun vakantiegeld daadwerkelijk aan de vakantie uitgaven. Het eerste reisbureau, D-Reizen, is inmiddels al failliet verklaard. Cijfers van het Nibud laten ook zien dat het aantal Nederlanders dat hun vakantiegeld uit wilde geven aan korte uitstapjes en dagjes weg een stuk lager lag in 2020 dan voorgaande jaren. Dit is in grote mate te danken aan de coronamaatregelen. 

Er valt weinig buiten de deur te besteden. Het effect hiervan is terug te zien in andere consumptiepatronen. Zo wijst data van het streamingplatform LATENIGHTSTREAMING uit dat mensen makkelijker een abonnement afsluiten voor entertainment thuis. Ook gebruiken veel Nederlanders hun vakantiegeld om de spaarrekening te spekken of er wordt niet speciaals met het bedrag gedaan. 

Financiële buffer

Het valt aan te raden om het vakantiegeld apart te zetten als dit niet wordt gebruikt voor de vakantie. Door het naar een spaarrekening te verplaatsen, ligt de drempel hoger om het bedrag makkelijk even zomaar uit te geven. Hierdoor kan het dienen als financiële buffer voor onverwachte en noodzakelijke kosten zoals een reparatie aan de auto. Ook kan het verstandig zijn om vakantiegeld te reserveren voor een grotere uitgave, zoals onderhoud aan de woning of het investeren in de energiezuinigheid van de woning. Op langere termijn levert dit weer besparingen op in de energiekosten, waardoor het besteedbaar inkomen per maand vergroot.

Ten slotte raadt het Nibud aan om (een deel van) het vakantiegeld te gebruiken om schulden of een betalingsachterstand weg te werken. Zo wordt er niet onnodig veel rente betaald en ook zorgt het voor meer rust in het hoofd.

Jaarbegroting maken

Inzicht in de financiën levert veel rust en voorkomt vervelende verrassingen. Om optimaal te kunnen beslissen wat er met het vakantiegeld gebeurt, is het verstandig voor huishoudens om een jaarbegroting te maken. Dit is een overzicht van de verwachte jaarlijkse inkomsten en uitgaven en geeft inzicht in de duurdere en minder dure maanden. Zo wordt het snel duidelijk of het slim is om het vakantiegeld apart te zetten voor bijvoorbeeld een grote uitgave aan het eind van het jaar, of dat dit voldoende is om een schuld eindelijk af te lossen. 

 

Deel dit bericht met je vrienden!