zondag 23 januari 2022

Alles over Papendrecht

OKP Overleg Kerken Papendrecht

Muilwijckstraat 51
3353 VE Papendrecht
078-6151595
secretariaat.okp@gmail.com

Het Overleg Kerken Papendrecht, afgekort OKP, is een samenwerkings- en overlegorgaan van 10 plaatselijke kerken:

  • Hervormde Gemeente Grote Kerk
  • Hervormde Gemeente Sionskerk
  • Hervormde Gemeente Bethlehemkerk
  • Gereformeerde Kerk De Morgenster
  • Chr. Gereformeerde Elimkerk
  • Heilige Theresia van Avila Parochie
  • Vrije Baptisten Gemeente Papendrecht
  • Evangelische Gemeente De Schuilplaats
  • Vergadering van Gelovigen
  • Agapè Christengemeente

Het OKP wil door overleg de samenwerking tussen deze kerken bevorderen op het gebied van gemeenschappelijke en kerk overstijgende aangelegenheden. Daarnaast wil het aanspreekpunt zijn voor de aangesloten kerken richting de burgerlijke gemeente en andersom.

Het OKP organiseert jaarlijks een aantal activiteiten waaronder de herdenkingsdienst op 4 mei in de Grote Kerk en heeft het aan de wieg gestaan van het Lichtjesfeest in de dagen voor Kerst.

Ook zijn er op diverse plekken koffiemomenten en clubactiviteiten. Middels eigen nieuwsbrieven en publicaties in de lokale pers wordt hier aandacht aan geschonken.