dinsdag 30 november 2021

Alles over Papendrecht

Politiek

Papendrechtse politiek is altijd een levendig geheel geweest. Papendrechters zijn over het algemeen genomen mensen van discussie; over bepaalde stukken kan soms eindeloos doorgediscussieerd worden en wanneer dingen soms tijdelijk in een 'doofpot' zijn gestopt, kan de discussie daarna even vrolijk weer oplaaien.

Gemeente Papendrecht heeft nu 23 raadszetels, het college van B&W bestaat uit 4 wethouders en de burgemeester.
Belangrijk issue binnen de Papendrechtse politiek voor de komende periode vormt de nieuwbouw/verbouw van het theater en het vernieuwen van het centrumgebied.

Onderstaand schema geeft aan hoe de zetels verdeeld zijn over de politieke partijen.

Zie ook de site van de gemeente: www.papendrecht.nl

Klik hier voor een overzicht van alle politieke partijen in Papendrecht