Alles over Papendrecht...

Rooms Katholieke Onze Lieve Vrouwe Parochie

Seringenstraat 31
3353 VJ Papendrecht
Rooms-Katholieke Parochie De Onbevlekte Ontvangenis van Maria
Website
www.katholiekdrechtsteden.nl
Algemeen/geschiedenis

Het katholieke geloof is het oudste geloof in Nederland. De Rooms-katholieke Kerk heeft een lange traditie met Eucharistie-, Woord- en Communievieringen, die in opbouw wereldwijd gelijk zijn. Deze vieringen zijn in de landstaal, zowel de stille als de gezongen vieringen.

De Rooms-Katholieke Kerk bedient de zeven sacramenten: Doop, Vormsel, Huwelijk, Boetedoening, Communie, Priesterschap en Ziekenzalving.

De RK geloofsgemeenschap in Papendrecht is sinds januari 2009 met de RK geloofsgemeenschappen in Alblasserdam en Sliedrecht gefuseerd tot de Onze Lieve Vrouwe Parochie.

In januari 2012 volgde nogmaals een fusie met de parochies in Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht tot de Heilige Theresia van Avila parochie

De kerk heeft naast het gemengd koor “Cantate Domino” ook een jongerenkoor "Onderweg". (www.jongerenkooronderweg.nl).
© fotografie: Hans Huisman