vrijdag 3 december 2021

Alles over Papendrecht

Lid of voorzitter Raad van Toezicht

Dordrecht

RTV Dordrecht is een omroep in ontwikkeling, een kleine organisatie met grote ambities. Wij willen met actuele, interessante en relevante content iets betekenen voor alle Dordtenaren: van jong tot oud, van alle achtergronden. Die content verspreiden we via online en sociale media, via televisie (TV Dordrecht) en radio (Drechtstad FM).

De omroep heeft de afgelopen jaren stevige stappen vooruit gezet dankzij deelname aan verschillende landelijke pilots en projecten. Door de pilot 'Professionalisering lokale omroepen' van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek hebben we de kwaliteit van onze actuele berichtgeving sterk verbeterd (en ons bereik enorm vergroot). Hiernaast wordt de samenwerking met RTV Rijnmond verder uitgebreid, waarbij het doel is om vanuit ons Mediacentrum een streekredactie voor de hele Drechtsteden op te zetten. En we nemen ook deel aan het project 'Versterking Lokale Journalistiek' van de NOS en NLPO. Hierdoor hebben we er sinds 1 juni twee professionele verslaggevers bij, waardoor we nog meer mooie en relevante verhalen en reportages kunnen maken.

RTV Dordrecht staat aan de vooravond van een belangrijk jaar, vooral omdat de landelijke overheid in 2022 een beslissing neemt over structurele financiering, geld dat nodig is om de volgende stap te zetten in ons professionaliseringsproces. De hele sector zit hier met smart op te wachten, maar het besluit is door het uitblijven van een nieuwe regering met een jaar doorgeschoven. Hiernaast wordt 2022 ook een spannend jaar door de gemeenteraadsverkiezingen (en vooral de uitkomst daarvan met een nieuwe raad en nieuw college) en de licentieprocedure voor de zendmachtiging voor een nieuwe periode van vijf jaar.

Wegens het aftreden van de voorzitter (per 1 maart 2022) en een lid (per 28 april 2022) van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar kandidaten ter opvulling van de vacatures.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (= RvT) bestaat uit drie personen en hanteert een rooster van aftreden. De RvT handelt volgens de Governance Code Publieke Omroep en de beleidsregels van het Commissariaat voor de Media. De samenstelling van de RvT is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren. De RvT streeft naar een mix aan kennis en ervaring.
De RvT is naast toezichthouder en werkgever ook de sparringpartner van de bestuurder. Ieder lid van de RvT is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de organisatie constructief-kritisch te beoordelen. Daarnaast beschikt ieder lid van de RvT over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van haar/zijn taak en die van de RvT als geheel.

In de RvT dienen de volgende deskundigheidsgebieden te zijn geborgd:

 • Brede maatschappelijke belangstelling en met name kennis van en 'feeling' met de ontwikkelingen in de mediawereld.
 • Overzicht/inzicht in de taken van de lokale publieke omroep.
 • Kennis van relevante ontwikkelingen in de politiek / het openbaar bestuur en van consumentenbelangen.
 • Financiële bedrijfsvoering.
 • Personeel- en organisatieontwikkeling.
 • Actief binnen relevante (politieke) netwerken.
 • Affiniteit met juridische zaken.

En meer algemeen:

 • Visie op publiek gefinancierde journalistiek.
 • Relevante netwerken, waaronder bij de lokale overheid, is een pre.
 • Wonen en/of werken in en een netwerk binnen de regio is een vereiste.
 • Gelet op de diversiteit van de stakeholders streeft de RvT een afspiegeling van de inwoners in de regio na.

Voor de voorzitter worden daarnaast specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

 • Het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad te vervullen.
 • Het vermogen om een leidende rol bij de menings- en besluitvorming te vervullen.
 • Inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de RvT en de directie.
 • Het vermogen om zo nodig extern een rol in het belang van de stichting te vervullen.

Solliciteren
Heeft u interesse om lid dan wel voorzitter te worden van de Raad van Toezicht van RTV Dordrecht (allebei vrijwilligersfuncties), mail dan uw cv vergezeld van een motivatiebrief voor uiterlijk 1 december 2021 naar cphoogendoorn@gmail.com
Voor eventuele vragen omtrent de vacatures kan contact opgenomen worden met de huidige voorzitter van de RvT, Piet Hoogendoorn, via voornoemd e-mailadresTerug naar overzicht vacatures